Close

Vi tänker på miljön

NRA har ett tydligt miljötänk där de material och produktionstekniker som används alltid väljes utifrån att ett miljöperspektiv. Som underleverantör till certifierade aktörer med högställda miljökrav/policy ligger vi i teknisk framkant med våra arbetsprocesser och maskinpark.
Vi har en medveten hållning i företagets alla steg från kaffet vi dricker till substanser i printproduktionen till destruering och återvinning.


Vill du veta mer, kontakta mig!

Mattias Adolfsson

090 – 10 08 10
mattias@nra.se