Close

Kameraövervakning

SVENSKA / SWEDISH


Vi på NRA Repro kameraövervakar delar av vår lokal i syfte att förhindra och utreda brott. Nedanför finner du mer information om detta samt länkar till externa hemsidor för mer information.


Kontaktuppgifter till ansvarig person samt företag:

Mattias Adolfsson
(+46)090 -100 810


NRA Repro AB
Godsvägen 9
901 33 Umeå


www.nra.se
(+46)090-100 800


Information om den behandling som har störst konsekvenser för den registrerade, tilll exempel lagringstid av inspelat material, överföring eller publicering av bevakningsmaterial till tredje part:

 

Vi lagrar material i femton (15) dagar på interna servrar. Endast behörig personal på NRA Repro AB har tillgång till materialet, ingen tredje part.

 

Registrerades rättigheter:

 

Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter.

För mer information vänliga besök: Datainspektionens hemsida

 

ENGELSKA / ENGLISH

 

We at NRA Repro camera monitor parts of our premises in order to prevent and investigate crimes. Below you will find more information about this and links to external websites for more information.

 

Contact information for responsible person and company:

 

Mattias Adolfsson
(+46)090 -100 810


NRA Repro AB
Godsvägen 9
901 33 Umeå
www.nra.se
(+46)090-100 800

 

Information about the processing that has the greatest consequences for the data subject, for example storage time of recorded material, transfer or publication of surveillance material to third parties:

 

We store material for fifteen (15) days on internal servers. Only authorized personnel at NRA Repro AB have access to the material, no third parties.

 

Registrants’ rights:

 

As a camera-monitored person you can exercise several rights, in particular the right to access or delete your personal data.

For more information, please visit: The Swedish Data Protection Authority’s website