Stora Hotellet

den 28 februari 2014

Stora Hotellet uppfördes av Umeå Sjömanshus 1895 och har sedan dess gästats av kungligheter såväl som av väderbitna sjöfarare. 

Här är ännu ett bevis på att
"INGENTING ÄR OMÖJLIGT"..... helt plötsligt har vi bla byggt en FYR !

Fyr

Nyheter