LYSANDE KONSTVERK

den 15 september 2015

Vi producerar inte enbart lysande skyltar utan även lysande konstverk.

Denna skapelse är utförd utifrån Gunilla Sambergs instruktioner.

103

Nyheter