Helfoliering i "småformat"...

den 26 mars 2014

Snart lär ni se Tapas lilla bil rulla på gatorna. Helfoliering och dekor från oss på NRA!

Helfoliering Bil 05.jpg

Nyheter